Causale voetreflexologie

Wat is het en bij welke klachten helpt het?

Verschil tussen causale en klassieke voetreflexologie?

Bij Causale Voetreflexologie wordt er naar de oorzaak van de belasting gezocht. Belangrijk hierbij is te begrijpen dat beweging van een orgaan een belangrijk element is. Als er een verstoring komt in die beweging zal de kwaliteit van de functie verstoord worden en zal het orgaan op termijn ziek kunnen worden. De oorzaak van het verlies aan beweging moet dus opgespoord worden zodat de normale beweging kan hersteld worden. 

Er is niets dat op zichzelf functioneert in ons systeem, alles werkt samen in één geheel. Ons systeem is zo intelligent dat het steeds in alle mogelijke omstandigheden zal proberen een evenwicht te vinden. Gelukkig hoeven wij niet na te denken over het herstel van dit evenwicht, maar beschikken we over een structuur die hiervoor autonoom beslist. 

Eens het evenwicht verstoord, en dit kan verschillende oorzaken hebben, zullen er zich, na verloop van tijd, klachten manifesteren. Deze klachten kunnen zich vaak op een heel andere plek voordoen dan waar de oorzaak ligt. Zo kan bijvoorbeeld de oorzaak van een klacht in de knie of de schouder in sommige gevallen een belaste nierzone zijn.  Zo kunnen sommige verteringsproblemen te maken hebben met rechternierproblematiek. Dit zijn twee voorbeeldjes waarbij de oplossing voor een bepaalde klacht niet gevonden wordt op de plaats van de klacht. 

Vanuit de Causale Voetreflexologie wordt dus getracht om de oorzaak van het verlies aan evenwicht te ontdekken en via het behandelen van deze oorzaak tot het herstel van evenwicht te komen. 

Hiertoe bewerkt de causale voetreflexoloog niet enkel de pijnlijke zones. Soms zijn pijnloze, “verdoofde zones” de oorzaak van bepaalde klachten. Zeer pijnlijke zones worden dan weer snel verlaten om op zoek te gaan naar oorzakelijke zones. Verschillende zones worden daarom voortdurend “gecombineerd”.  Een voorbeeld, een cliënt heeft maagklachten. Een klassieke voetreflexologe blijft doorwerken op de voetzone die met de maag gelinkt is. Een causale voetreflexoloog  gaat al snel die pijnlijke zone verlaten om op zoek te gaan naar de oorzaak van de pijn. 

De zones van de organen worden bewerkt in samenhang met de corresponderende emotionele zones in de hersenen. Op deze manier werkt de causale voetreflexoloog aan de eenheid van lichaam en geest.

De manier van redeneren bij het bewerken van de voeten, de specifieke techniek, de benadering van  hormonale onevenwichten, de betrokkenheid van het autonoom zenuwstelsel, de verbanden met emotionele zones,… zorgen ervoor dat de voeten vanuit een causaal perspectief worden behandeld.

 De causale voetreflexologie pas ik al geruime tijd met succes toe, bij kinderen en volwassenen. 

Bij welke klachten helpt causale voetreflexologie?

Voor wie geschikt en voor wat niet geschikt?

Voor wie?

Is voor mensen van alle leeftijden: baby’s, kinderen, tieners, volwassenen.

Niet geschikt voor?

Bij causale voetreflexologie moeten we rekening houden met een paar tegenindicaties waarbij deze behandeling niet aangewezen is: